گزارش تصویری از ادامه طبخ و توزیع غذا در سرپل ذهاب مطالب

پخت و پز چلو قیمه برای مردم شریف سرپل ذهاب کرمانشاه ساعت 10:15 یکشنبه مورخ 28 آبان 96

 

گروه فعالیت های فرهنگی
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۶/۸/۲۸
بنیاد فاتح
Bonyade Fateh http://www.bonyadefateh.com